Lisbet Holtet

Denne siden viser opplysninger om Lisbet Holtet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lisbet Holtet
NSD id-nummer: 13052
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Distriktsveterinæ 1984
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Distriktsveterinæ 1985
1985 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Distriktsveterinæ 1984
1986 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Veterinær 1984