Svein Ødegård

Denne siden viser opplysninger om Svein Ødegård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Ødegård
NSD id-nummer: 13054
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør
1986 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør
1987 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør
1988 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør
1989 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør
1990 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør