Gudbrand Bakken

Denne siden viser opplysninger om Gudbrand Bakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gudbrand Bakken
NSD id-nummer: 13055
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overveterinær 1985
1985 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overveterinær 1984
1986 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overveterinær 1984
1987 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overveterinær 1984
1988 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overveterinær 1984
1989 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overveterinær 1984
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærdirekt 1990
1990 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærdirekt 1984
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærdirekt 1991
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærdirekt 1990
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærdirekt 1991 1993
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærdirekt 1990
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærdirekt 1991 1993