Kirsti Harg

Denne siden viser opplysninger om Kirsti Harg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsti Harg
NSD id-nummer: 1306
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Studiekonsulent 1980 1980
1980 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing Vanlig medlem 219 Studieveileder 1975
1981 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing Vanlig medlem 219 Studieveileder 1975
1982 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Studieveileder 1982 1982
1983 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Studiekonsulent 1980
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Studiekonsulent 1982
1984 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Studiekonsulent 1980 1984
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Studiekonsulent 1982
1985 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Seksjonsleder 1985
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Seksjonsleder 1982
1986 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Seksjonsleder 1985
1987 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Seksjonsleder 1985
1989 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1989
1990 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1989
1991 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1989