Lisbeth Brynildsen

Denne siden viser opplysninger om Lisbeth Brynildsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lisbeth Brynildsen
NSD id-nummer: 13066
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Landsrådet for fjørfeavl Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 104 Konsulent 1982
1984 Landsrådet for fjørfeavl Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 104 Konsulent 1982
1985 Landsrådet for fjørfeavl Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 104 Konsulent 1982
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspek 1990
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinæri 1990
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspek 1990