Nils P. Kaltenborn

Denne siden viser opplysninger om Nils P. Kaltenborn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils P. Kaltenborn
NSD id-nummer: 13078
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overingeniør 1981 1983
1983 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Overingeniør 1982