Martin Killi

Denne siden viser opplysninger om Martin Killi fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Martin Killi
NSD id-nummer: 13096
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Distriktssjef 1982
1984 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Distriktssjef 1982
1985 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Distriktssjef 1982
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Distriktssjef 1986
1986 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Distriktssjef 1982
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Distriktssjef 1986 1987
1987 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Distriktssjef 1982
1988 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Distriktssjef 1982