Gunnar Rolf Stette

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Rolf Stette fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Rolf Stette
NSD id-nummer: 13103
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Televerkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1663 Professor 1983
1984 Televerkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1663 Professor 1983
1985 Komite for norsk rompolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1663 Professor 1985
1986 Komite for norsk rompolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1663 Professor 1985
1988 Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1663 Professor 1987
1989 Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1663 Professor 1987