Anne-Lise Høstm Tarrou

Denne siden viser opplysninger om Anne-Lise Høstm Tarrou fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Lise Høstm Tarrou
NSD id-nummer: 1311
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1980 1980
1980 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Seksjonsleder 1975 1980
1980 Grunnforskningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1980 1980
1983 Utvalg for pedagogisk veiledning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1980
1983 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1982
1984 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor 1984
1984 Utvalg for pedagogisk veiledning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1980
1984 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1982
1985 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor 1984
1985 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1982
1986 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor 1984
1987 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor 1984
1987 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1987
1988 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1987
1989 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1987
1990 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1987
1991 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1987 1991