Kjell N. Olsen

Denne siden viser opplysninger om Kjell N. Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell N. Olsen
NSD id-nummer: 13141
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Kontorsjef 1983
1984 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Kontorsjef 1983
1985 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Kontorsjef 1983
1986 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Kontorsjef 1983
1987 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Kontorsjef 1983