Sverre Thoresen

Denne siden viser opplysninger om Sverre Thoresen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Thoresen
NSD id-nummer: 13142
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Forstkanditat 1983
1983 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Forstkanditat 1983
1984 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Skogkonsulent 1983
1984 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Skogkonsulent 1983
1985 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Skogkonsulent 1983
1985 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Skogkonsulent 1983
1986 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Skogkonsulent 1983
1986 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Skogkonsulent 1983
1987 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Skogkonsulent 1983
1987 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Skogkonsulent 1983 1987
1988 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1986
1989 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1986 1989
1992 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1992
1993 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1992
1994 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1994
1994 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1992
1995 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1994
1995 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1992
1996 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1994
1996 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1992
1997 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1994
1997 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1992