Arnold Havelin

Denne siden viser opplysninger om Arnold Havelin fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnold Havelin
NSD id-nummer: 1315
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1980 1980
1980 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing Vanlig varamedlem 301 Kontorsjef 1978
1981 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing Vanlig varamedlem 301 Kontorsjef 1978
1983 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1980
1984 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1980 1984
1987 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1987
1988 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1987
1988 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1980 1988
1989 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1987
1990 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1980 1990