Bjørn T. Grydeland

Denne siden viser opplysninger om Bjørn T. Grydeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn T. Grydeland
NSD id-nummer: 13179
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Byråsjef 1983
1984 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 230 Byråsjef 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Byråsjef 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Byråsjef 1983
1985 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 230 Byråsjef 1984
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 230 Byråsjef 1983
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Byråsjef 1984
1986 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 230 Underdirektør 1984
1986 Utvalg til å vurdere egenbetaling i helse- og sosialsektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Underdirektør 1986
1986 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Underdirektør 1986
1987 Utvalg til å vurdere egenbetaling i helse- og sosialsektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Underdirektør 1986
1987 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Underdirektør 1986
1988 Utvalg til å vurdere egenbetaling i helse- og sosialsektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Underdirektør 1986
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Underdirektør 1988
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Underdirektør 1988
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Ekspedisjonssjef 1988
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Ekspedisjonssjef 1988
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Ekspedisjonssjef 1988