Helge Seip

Denne siden viser opplysninger om Helge Seip fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Seip
NSD id-nummer: 13188
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Sårbarhetsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Direktør 1983
1984 Sårbarhetsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Direktør 1983
1985 Sårbarhetsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Direktør 1983
1985 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1984
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Direktør 1986
1986 Sårbarhetsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Direktør 1983
1986 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1984
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Direktør 1986
1987 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1984
1987 Utvalget til å vurdere lovgivningen om den offisielle statistikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Direktør 1986
1988 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1984 1988
1988 Utvalget til å vurdere lovgivningen om den offisielle statistikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Fhv. Direktør 1986
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Fhv Direktør 1990 1994
1997 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Direktør 1990 1997