Kari Gjesteby

Denne siden viser opplysninger om Kari Gjesteby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Gjesteby
NSD id-nummer: 13211
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1982
1984 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1982
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Statssekretær 1986
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Statssekretær 1986
1988 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 1988
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1989
1989 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Siviløkonom 1988
1990 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Siviløkonom 1989
1990 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Siviløkonom 1988
1991 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Statsråd 1990
1991 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Statsråd 1989
1992 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Direktør 1990
1992 Overføringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1992
1993 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1993
1993 Overføringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1992
1994 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1993
1995 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1993