Sigmund Kjos

Denne siden viser opplysninger om Sigmund Kjos fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigmund Kjos
NSD id-nummer: 13213
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1982 1982
1983 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1982
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1984
1984 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Direktør 1984
1984 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 219 Direktør 1984
1984 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1982
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1984
1985 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1985
1985 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Direktør 1984
1985 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 219 Direktør 1984
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1984
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1985 1986
1986 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Direktør 1984
1986 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 219 Direktør 1984
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1984 1987
1987 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Direktør 1984
1987 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 219 Direktør 1984