Grete Hvardal

Denne siden viser opplysninger om Grete Hvardal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grete Hvardal
NSD id-nummer: 132196
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetskonsulent 01.01.2000 31.12.2008
2005 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetskonsulent 01.01.2000 31.12.2008
2006 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetskonsulent 01.01.2000 31.12.2008
2007 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetskonsulent 01.01.2000 31.12.2008
2008 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 0 sikkerhetskonsulent 01.01.2000 31.12.2008