Johan Henrik Dahl

Denne siden viser opplysninger om Johan Henrik Dahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Henrik Dahl
NSD id-nummer: 13227
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Ambassadør 1983
1984 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1984
1984 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Ambassadør 1983
1985 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1984
1985 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Ambassadør 1983
1986 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1984
1986 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Ambassadør 1983
1987 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1984
1987 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Ambassadør 1983
1988 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1984
1988 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Ambassadør 1983