Nils T. Bro

Denne siden viser opplysninger om Nils T. Bro fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils T. Bro
NSD id-nummer: 13229
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1102 Kommandørkaptein 1983
1984 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1102 Kommandørkaptein 1983