Ivar Sagen

Denne siden viser opplysninger om Ivar Sagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ivar Sagen
NSD id-nummer: 1324
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1978 1980
1980 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1980 1980
1980 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær
1981 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1981 1981
1981 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær
1984 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Førstesekretær 1984
1985 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1984
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1985
1985 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Førstesekretær 1984
1986 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1984
1986 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1986
1986 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1985
1986 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Førstesekretær 1984