Halle Jørn Hansen

Denne siden viser opplysninger om Halle Jørn Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Halle Jørn Hansen
NSD id-nummer: 13273
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Informasjonssjef 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Informasjonssjef 1984
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Informasjonssjef 1984
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Informasjonssje 1988
1989 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Informasjonssje 1988
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Informasjonssje 1988
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Informasjonssje 1988
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Informasjonssje 1988
1993 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1992
1994 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1992
1995 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1992
1996 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1992
1997 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1992