Peter Wilhelm Bøckman

Denne siden viser opplysninger om Peter Wilhelm Bøckman fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peter Wilhelm Bøckman
NSD id-nummer: 13285
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1984
1985 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1985
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1984
1986 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1985
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1986
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1984
1987 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1985
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1986
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1986