Kari Fjellbirke Kveseth

Denne siden viser opplysninger om Kari Fjellbirke Kveseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Fjellbirke Kveseth
NSD id-nummer: 13292
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Komitesekretær 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Komitesekretær 1984
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komitesekretær
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1984
1986 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1986 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1984
1987 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1987 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986
1987 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1987
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1984 1988
1988 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1988 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1987
1988 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1986 1988
1988 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1987
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1988
1989 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1989 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1987
1989 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1987
1989 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1989
1989 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1989
1990 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1990 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1987
1990 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1987 1990
1990 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1989
1990 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1989
1991 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1991 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1989
1991 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1991 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1989
1992 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1989
1992 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1993 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1987 1993
1993 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1989
1993 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1994 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1994
1994 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1995 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1994
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1996
1996 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1994
1997 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1996
1997 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1994