Jon Bing

Denne siden viser opplysninger om Jon Bing fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Bing
NSD id-nummer: 133
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styringsgruppe til utarbeiding av en samlet oversikt (register) over forskrifter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1974
1980 Rådet for rettsinformasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Amanuensis
1980 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Amanuensis 1979
1980 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Amanuensis 1977
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Amanuensis 1981 1981
1981 Rådet for rettsinformasjon Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Amanuensis 1981 1981
1981 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Amanuensis 1979
1981 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Amanuensis 1977
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1980
1983 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1979
1983 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1977
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1980 1984
1984 Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Førsteamanuensis 1984
1984 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1979
1984 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1977
1985 Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Førsteamanuensis 1984
1985 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1977
1985 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1984
1986 Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Førsteamanuensis 1984
1986 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1977
1986 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1984
1987 Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Professor 1984 1987
1987 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1977
1987 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1984
1988 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1988
1988 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1977
1988 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1984 1988
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1980 1989
1989 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1988
1990 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1988
1991 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1988
1992 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1979 1992
1993 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1993
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1980 1993
1993 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1993
1993 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1993
1994 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1993
1994 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1993
1994 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1993
1995 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1993
1995 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1993
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1996
1996 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1993 1996
1996 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1993
1996 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1996
1997 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1996
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1980 1997
1997 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1993 1997
1997 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1996