Grete Wahl Christoffersen

Denne siden viser opplysninger om Grete Wahl Christoffersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grete Wahl Christoffersen
NSD id-nummer: 13320
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Hjemmearbeidsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1982 1982
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1984
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1984
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1984
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundssekretæ 1984 1987
1994 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 231 Forbundssekretæ 1991
1995 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 231 Forbundssekretæ 1991 1995