Tone Skogen

Denne siden viser opplysninger om Tone Skogen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tone Skogen
NSD id-nummer: 13327
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1984
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1984
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1985
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1984
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1985
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1984 1987
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1985
1988 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1988
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1985
1989 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1988
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1985
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1984 1990
1990 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1988
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1985
1991 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1988
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1985
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1988
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1985
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1985
1994 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1994
1995 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1994
1996 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1994
1997 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1995