Finn K. Molvig

Denne siden viser opplysninger om Finn K. Molvig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn K. Molvig
NSD id-nummer: 13340
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1985 Soneutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992