Alv H. Klepsvik

Denne siden viser opplysninger om Alv H. Klepsvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alv H. Klepsvik
NSD id-nummer: 13342
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Orlogskaptein 1984
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Orlogskaptein 1984
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Orlogskaptein 1984
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Orlogskaptein 1984
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Orlogskaptein 1984
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Orlogskaptein 1984
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Orlogskaptein 1984
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Orlogskaptein 1984
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Orlogskaptein 1984
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandør I 1984
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandør Ii 1984
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandør Ii 1984
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandør Ii 1984
1997 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandør I 1984