Jorunn Veiteberg

Denne siden viser opplysninger om Jorunn Veiteberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn Veiteberg
NSD id-nummer: 13347
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Maler 1984
1985 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Maler 1984
1986 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Maler 1984
1987 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Redaktør 1984
1988 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Redaktør 1984
1989 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Forsker 1984
1990 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Forsker 1984
1991 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Forsker 1984
1997 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo Vanlig medlem Av departement Kunsthistoriker 1997