Svein Efjestad

Denne siden viser opplysninger om Svein Efjestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Efjestad
NSD id-nummer: 13360
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Konsekvensanalyseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1984
1985 Konsekvensanalyseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1984
1995 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1995
1996 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1995
1997 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1995