Rolf Eilhardt Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Rolf Eilhardt Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Eilhardt Pedersen
NSD id-nummer: 13361
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Konsekvensanalyseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Kontreadmiral 1984
1985 Konsekvensanalyseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Kontreadmiral 1984
1990 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Kontreadmiral 1989
1991 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Kontreadmiral 1989
1992 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Kontreadmiral 1989