Rannveig Landet

Denne siden viser opplysninger om Rannveig Landet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rannveig Landet
NSD id-nummer: 133617
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2012 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1353 direktør 01.01.2012 07.12.2015
2013 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1353 direktør 01.01.2012 07.12.2015
2014 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1353 direktør 01.01.2012 07.12.2015
2015 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1353 direktør 01.01.2012 07.12.2015