Gunn Marit Strisland

Denne siden viser opplysninger om Gunn Marit Strisland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunn Marit Strisland
NSD id-nummer: 13365
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Student 1984
1985 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Student 1984
1985 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1201 Student 1985
1986 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1201 Student 1985