Kaia Kalstad

Denne siden viser opplysninger om Kaia Kalstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kaia Kalstad
NSD id-nummer: 13372
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1850 Lærer 1984
1985 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1850 Lærer 1984
1986 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1850 Lærer 1984
1987 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1850 Lærer 1984
1987 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1850 Lærer 1986
1988 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1850 Lærer 1984 1988
1988 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1850 Lærer 1986
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1850 Lærer 1986
1990 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1850 Lærer 1984 1990
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1850 Lærer 1986