Berit Holand

Denne siden viser opplysninger om Berit Holand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Holand
NSD id-nummer: 13377
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Lærer 1984
1984 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Lærer 1984
1985 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Lærer 1984
1985 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Lærer 1984
1986 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Lærer 1984
1986 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Lærer 1984
1987 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Adjunkt 1984
1987 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Adjunkt 1984
1988 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Adjunkt 1984
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Adjunkt 1984 1988