Rut Harildstad

Denne siden viser opplysninger om Rut Harildstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rut Harildstad
NSD id-nummer: 13392
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2002 Inspektør 1982 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2002 Inspektør 1982
1984 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Inspektør 1984
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2002 Inspektør 1982
1985 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Inspektør 1984
1986 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Førstekonsulent 1984
1986 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2002 Førstekonsulent 1986
1987 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Byråsjef 1984
1987 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2002 Byråsjef 1986
1987 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2002 Byråsjef 1987
1987 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2002 Byråsjef 1986 1987
1987 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 2002 Byråsjef 1986 1987
1987 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Byråsjef 1987
1988 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1988 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986 1988
1988 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1989 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1989 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1989 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1989 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1990 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986 1990
1990 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1990 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1991
1991 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1991 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1991 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1991
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1992 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1993
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1991
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1993 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1993
1993 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1993
1994 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1991
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1994 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1993
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1995 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1993 1996
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1996 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1997 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989