Randi Sunde Gran

Denne siden viser opplysninger om Randi Sunde Gran fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Randi Sunde Gran
NSD id-nummer: 13409
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Pedagogisk Konsul 1984
1985 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Pedagogisk Konsul 1984
1986 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Pedagogisk Konsul 1984
1987 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Konsulent 1984
1992 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Konsulent 1991
1993 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Konsulent 1991
1994 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Konsulent 1991