Bjørg Lorgen

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Lorgen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Lorgen
NSD id-nummer: 13410
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1504 Fullmektig 1984
1985 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1504 Fullmektig 1984
1986 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1504 Fullmektig 1984