Kjellaug Kristi Jota

Denne siden viser opplysninger om Kjellaug Kristi Jota fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjellaug Kristi Jota
NSD id-nummer: 13415
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Konsulent 1984
1985 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Konsulent 1984
1986 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Konsulent 1984
1986 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Konsulent 1986
1986 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Konsulent 1986
1987 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Forbundsnestled 1984
1987 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Forbundsnestled 1986
1987 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Forbundsnestled 1986
1988 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 230 Forbundsnestled 1988
1988 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Forbundsnestled 1986
1988 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Forbundsnestled 1986
1989 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 230 Forbundsnestled 1988
1989 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Forbundsnestled 1986
1989 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Forbundsnestled 1986 1989
1990 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 230 Forbundsnestled 1988
1991 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 230 Forbundsnestled 1988
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Forbundsnestled 1992
1993 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Forbundsnestled 1992
1996 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Forbundsnestled 1995