Randi Bråstad

Denne siden viser opplysninger om Randi Bråstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Randi Bråstad
NSD id-nummer: 13427
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 427 Undervisningsinsp 1984
1985 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 427 Undervisningsinsp 1984
1986 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 427 Undervisningsinsp 1984
1987 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 427 Undervisningsin 1984
1988 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 427 Undervisningsin 1984 1988
1988 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 427 Undervisningsin 1988
1989 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 427 Undervisningsin 1988 1989
1989 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 427 Undervisningsin 1987
1990 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 427 Undervisningsin 1987