Inger Johanna Hoftun

Denne siden viser opplysninger om Inger Johanna Hoftun fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Johanna Hoftun
NSD id-nummer: 13433
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Rektor 1984
1985 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Rektor 1984
1986 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Rektor 1984
1987 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Rektor 1984
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Rektor 1988
1988 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Rektor 1984 1988
1989 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Rektor 1988
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Rektor 1988