Åse Rellsve

Denne siden viser opplysninger om Åse Rellsve fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse Rellsve
NSD id-nummer: 13442
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1986 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984
1986 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1987 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984
1987 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1988 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1996 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1996
1997 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1996