Sigrid Stamnes Ellefsen

Denne siden viser opplysninger om Sigrid Stamnes Ellefsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigrid Stamnes Ellefsen
NSD id-nummer: 13458
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1984
1985 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1984
1986 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1984
1987 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1984
1988 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1988
1988 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1984 1988
1989 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Bedriftsrådgive 1988
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Bedriftsrådgive 1989
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Bedriftsrådgive 1989