Bjørn Hanssen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Hanssen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Hanssen
NSD id-nummer: 13461
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1984
1985 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1984
1986 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1984
1987 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1984