Bodhild Baasland

Denne siden viser opplysninger om Bodhild Baasland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bodhild Baasland
NSD id-nummer: 13462
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Konsulent
1986 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Konsulent
1987 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Konsulent
1990 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989 1990