Elin Wøien

Denne siden viser opplysninger om Elin Wøien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elin Wøien
NSD id-nummer: 13473
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1719 Student 1984
1985 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1719 Student 1984 1985