Torbjørn Moe

Denne siden viser opplysninger om Torbjørn Moe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torbjørn Moe
NSD id-nummer: 134747
Fødselsår: 1972
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2008 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1900 overingeniør 01.01.2008 07.12.2015
2009 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1900 overingeniør 01.01.2008 07.12.2015
2010 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1900 overingeniør 01.01.2008 07.12.2015
2011 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1900 overingeniør 01.01.2008 07.12.2015
2012 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1900 overingeniør 01.01.2008 07.12.2015
2013 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1900 overingeniør 01.01.2008 07.12.2015
2014 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1900 overingeniør 01.01.2008 07.12.2015
2015 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1900 overingeniør 01.01.2008 07.12.2015