Pål Molander

Denne siden viser opplysninger om Pål Molander fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Pål Molander
NSD id-nummer: 134814
Fødselsår: 1970
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2008 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 590 forskningsdirektør 01.01.2008 31.05.2012
2009 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 590 forskningsdirektør 01.01.2008 31.05.2012
2010 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 590 forskningsdirektør 01.01.2008 31.05.2012
2011 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 590 forskningsdirektør 01.01.2008 31.05.2012
2012 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 590 forskningsdirektør 01.01.2008 31.05.2012
2014 Utvalg som skal gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene (Arbeidstidsutvalget) Utredning / ekspertutvalg 590 forskningsdirektør 01.01.2014 06.01.2016
2015 Utvalg som skal gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene (Arbeidstidsutvalget) Utredning / ekspertutvalg 590 forskningsdirektør 01.01.2014 06.01.2016
2016 Utvalg som skal gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene (Arbeidstidsutvalget) Utredning / ekspertutvalg 590 forskningsdirektør 01.01.2014 06.01.2016