Hans B. Skaset

Denne siden viser opplysninger om Hans B. Skaset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans B. Skaset
NSD id-nummer: 13500
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1984
1985 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1984
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1986
1986 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1984
1986 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1977 1986
1987 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1986
1988 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1986
1989 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1986 1989
1989 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1977 1989
1997 Kontaktutvalget for anti-dopingarbeid i Norge Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1997