Elvis, Chi Nwosu

Denne siden viser opplysninger om Elvis, Chi Nwosu fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elvis, Chi Nwosu
NSD id-nummer: 135416
Fødselsår: 1965
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2005 Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Av departement 0 01.01.2005 01.09.2007
2006 Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Av departement 0 01.01.2005 01.09.2007
2007 Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Av departement 0 01.01.2005 01.09.2007
2010 Barnevernpanelet 0 01.01.2010 28.09.2011
2011 Barnevernpanelet 0 01.01.2010 28.09.2011